MÌ CAY HA-SE-YO

 99 Nguyễn Gia Trí , phường 25 . Quận Bình thạnh
Thành phố Hồ Chí Minh

 093 409 43 00
 Micayhaseyo@gmail.com
 MST: 0315276097 Ngày cấp: 18/09/2018